Κόσμος 64 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1889
Συνολικός αριθμός χωριών: 8.249 (4.37 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.243
Χωριά βαρβάρων: 3.006
Χωριά με bonus: 417
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 91 ημέρες
Χρήστες on-line: 67
Αριθμός μηνυμάτων: 223.122 (118.12 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 47.787 (25.30 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 40.387 (21.38 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 944 (0.50 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 101
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.355
Συνολικοί πόντοι: 27.248.155 (14.425 ανά παίκτη, 3.303 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 262.001.464
 • 303.107.838
 • 276.152.488
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,094 εκατ.
 • 5,276 εκατ.
 • 4,925 εκατ.
 • 3,129 εκατ.
 • 1,415 εκατ.
 • 2,120 εκατ.
 • 79.967
 • 1,482 εκατ.
 • 274.503
 • 68.810
 • 2.350
 • 2.081
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 4814
 • 2793
 • 2607
 • 1657
 • 749
 • 1122
 • 42
 • 784
 • 145
 • 36
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1102
 • 640
 • 597
 • 379
 • 172
 • 257
 • 10
 • 180
 • 33
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: OmegaWarrio01
Η νεότερη φυλή: WLTR

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 04:22