Κόσμος 64 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 699
Συνολικός αριθμός χωριών: 9.110 (13.03 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 8.024
Χωριά βαρβάρων: 1.086
Χωριά με bonus: 449
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 164 ημέρες
Χρήστες on-line: 42
Αριθμός μηνυμάτων: 181.844 (260.15 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 37.033 (52.98 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 2.578 (3.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.959 (2.80 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 72
Αριθμός παικτών σε φυλές: 442
Συνολικοί πόντοι: 64.531.773 (92.320 ανά παίκτη, 7.084 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 891.236.766
 • 952.577.307
 • 984.322.554
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 17,627 εκατ.
 • 10,368 εκατ.
 • 13,872 εκατ.
 • 8,650 εκατ.
 • 1,765 εκατ.
 • 6,058 εκατ.
 • 188.914
 • 3,503 εκατ.
 • 741.129
 • 115.030
 • 1.442
 • 2.925
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 25218
 • 14832
 • 19845
 • 12374
 • 2525
 • 8667
 • 270
 • 5011
 • 1060
 • 165
 • 2
 • 4
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1935
 • 1138
 • 1523
 • 949
 • 194
 • 665
 • 21
 • 384
 • 81
 • 13
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Sou erxome
Η νεότερη φυλή: zmpots

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 00:13