Κόσμος 64 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 3518
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.412 (1.54 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 3.776
Χωριά βαρβάρων: 1.636
Χωριά με bonus: 261
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 36 ημέρες
Χρήστες on-line: 244
Αριθμός μηνυμάτων: 84.835 (24.11 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 19.710 (5.60 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 34.783 (9.89 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.851 (0.53 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 130
Αριθμός παικτών σε φυλές: 2.210
Συνολικοί πόντοι: 5.412.664 (1.539 ανά παίκτη, 1.000 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 21.828.874
 • 23.086.133
 • 23.451.680
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 1,750 εκατ.
 • 1,228 εκατ.
 • 931.312
 • 228.422
 • 384.549
 • 390.343
 • 5.628
 • 67.669
 • 45.612
 • 14.665
 • 2.522
 • 294
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 498
 • 349
 • 265
 • 65
 • 109
 • 111
 • 2
 • 19
 • 13
 • 4
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 323
 • 227
 • 172
 • 42
 • 71
 • 72
 • 1
 • 13
 • 8
 • 3
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Harris05
Η νεότερη φυλή: tgul

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 02:29